Over Ons

FietsElektrisch.be is een speciaalzaak voor elektrische fietsen en maakt deel uit van Garage Rik.

Doorheen de jaren bouwde Rik Motors een stevige reputatie op in het leveren van, maar vooral aanpassen van terreinwagens, oldtimers en personenwagens. Op vraag van onze veeleisende klanten, is het aanbieden van elektrische fietsen een volgende stap in het totaalpakket.

Hoewel een door elektriciteit ondersteunde fiets al decennia geleden werd uitgevonden, is het pas recent, door de ontwikkeling van lichtere, performantere batterijen, een interessant alternatief geworden in het kader van ecologisch verantwoorde mobiliteit.

Fietsen is leuk en gezond, maar ook vermoeiend en hierdoor vaak geen alternatief wanneer de woon-werk afstand groter is dan 10km. Dankzij de elektrische ondersteuning kan iedereen voortaan makkelijk een kruissnelheid van maximaal 25km/u aanhouden, waardoor het eenvoudiger wordt om onvermoeid grotere afstanden en lastige hoogteverschillen af te leggen, elke dag opnieuw. Omdat er nog steeds getrapt moet worden, blijft elektrisch fietsen evenwel een erg gezonde en ontspannen bezigheid. Bovendien blijft elektrisch fietsen voldoen aan de eisen om fiscale voordelen te bekomen in het kader van woon-werkverkeer, indien dit van toepassing is.

In onze moderne en volledig uitgeruste werkplaats verzorgen wij graag het onderhoud van alle fietsen en monteren wij accessoires. Ontdek snel alle voordelen van elektrisch fietsen. Kijk rond in onze online shop of kom langs voor een testrit en persoonlijk advies.

Véloélectric.be est un magasin spécialisé pour les vélos électriques et fait partie de Garage Rik.

Au fil des années, Rik Motors a construit une solide réputation dans la production, mais surtout la personnalisation de véhicules, voitures anciennes et voitures tout-terrain. À la demande de nos clients les plus exigeants, on offre maintenant des vélos électriques comme prochaine étape dans notre package total.

Bien que la bicyclette electrique a été inventé déja pendent des décennies, ce n’est que récemment, grâce au développement de batteries plus légères et plus performants, elle est devenue une alternative intéressante dans le contexte de la mobilité écologique. Rouler à velo e vélo est amusant et sain, mais aussi fatigante et donc souvent pas d’alternative lorsque la distance de navettage dépasse 10 km.

Grace a l’assistance électrique peuvent désormais facilementune vitesse de croisière maximale de 25 kilomètres par heure persistent, ce qui rend plus facile à des distances plus grandes et sans relâche les hauteursdifficiles à faire, tous les jours. Parce qu’il a encore besoin d’être lancé, vélos électriques, cependant, reste une activité très saine et reposante. En outre, les vélos électriques pour répondre aux exigences des avantages fiscaux obtenus dans le cadre de la navette, le cas échéant.

Dans notre atelier moderne et entièrement équipé, nous pouvons regarder vers l’entretien de tous les vélos et accessoires que nous rassemblent. Découvrez tous les avantages des vélos électriques. Regardez autour de notre boutique en ligne ou rendez-pour un essai routier et des conseils personnalisés.